Cookies & Integritet

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

På Båtmarknaden.se används cookies för att komma ihåg om du är inloggad som registrerad användare eller inte. Om du loggar in som registrerad användare och sedan inte loggar ut igen så blir du på detta vis automatiskt inloggad nästa gång du besöker portalen igen. Cookien försvinner dock efter ett år vilket innebär att om du loggar in, inte loggar ut, och nästa besök är först mer än ett år senare så kommer du vara utloggad igen.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

IP-nummer

Båtmarknaden.se sparar på besökares IP-nummer. Dessa används för besöksstatistiken för webbplatsen samt sparas av säkerhetsskäl.

Vad är integritet?

Integritet = rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet). Varje person har rätt att ha ett område som är skyddat mot intrång. (från Nationalencyklopedin).

Båtmarknaden.se tillämpar personuppgiftslagen, PuL, och värnar den personliga integriteten. Det innebär att personlig och privat information inte ska behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller samtycke. Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Båtmarknaden.se av Website Factory Sweden | info@svenskabatmarknaden.se | 2006 - 2019